SJABLOON
in overgave schoonheid ervaren
Iedereen zal uiteindelijk twee keer geboren worden. De eerste keer uit zijn moeder en de tweede keer uit 'zichzelf’.
Jungiaans coach
Jungiaans coach
Volgens Jung gaat het bij ‘individuatie’ om het proces waarbij het bewustzijn van een persoon geïndividualiseerd en gedifferentieerd wordt van andere personen. Met andere woorden: individuatie is een groeiproces, volwassen worden, waarbij de mens zich bewust wordt van zijn uniekheid tegenover andere mensen. Zelfkennis leidt tot zelfverwerkelijking. In de alchemie, wordt dit proces ‘coniunctio’ genoemd: de vereniging van tegengestelden. Vanuit Jungs oogpunt betekende dit de vereniging van het bewuste en het onbewuste dat tot eenwording van de mens leid. Het belangrijkste deel van ons gedrag maar ook van onze gedachtes en onze gevoelens worden niet door het bewustzijn aangestuurd, maar door het onbewuste maar liefst ongeveer 80%!. Tijdens de Jungiaanse coaching worden deze onbewuste processen bewust gemaakt. Jung merkt op dat persona, anima, animus, schaduw, het Zelf en andere archetypen uit het collectief onbewuste zich op subtielere en complexere wijzen beginnen te manifesteren (in dromen en kunst bijvoorbeeld) naarmate de graad van individuatie hoger wordt. De Jungiaans coach geeft praktische toepassingen vanuit de benaderingswijzen zoals Jung deze in zijn analytische psychologie aanreikt, namelijk Jungiaanse interventies, dieptecounseling en begeleiding. Er wordt gewerkt op de diepere lagen in het bewustzijn van de mens, waarbij niet het alledaagse wordt aangeraakt maar op het niveau van je ziel. Vooral wat betreft het omgaan met existentiële levensvragen, zingevings vragen, verwerkingsproblematiek, verliesbelevingen, innerlijke conflicten, relatie problematiek, gedachten- en gedragspatronen die belemmerend werken.
