SJABLOON
in overgave schoonheid ervaren
Transcendentie betekent letterlijk 'overstijgen'. Dit begrip refereert vaak aan de eenwording met God of de goddelijke bron. Het is een staat van hoger bewustzijn. De transcendente functie is de vereniging van tegenstellingen. Het onbewuste in het bewustzijn brengen. Uit deze vereniging komen nieuwe situaties of bewustzijnstoestanden voort. De mannelijke en vrouwelijke polen in jezelf worden in balans gebracht en geïntegreerd zodat uiteindelijk ‘het heilige huwelijk’, zich in jezelf kan voltrekken. Counseling betekent ‘een goed gesprek’ waarin geen advies wordt gegeven maar de counselor begeleid je op zo’n manier dat je de antwoorden in je zelf gaat vinden. Je leert je problemen beter formuleren, hanteren en oplossen. Je innerlijke veerkracht en zelfgenezend vermogen worden hierbij aangesproken. Het gaat erom verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en je zelfredzaamheid te bevorderen. Je bent de ‘bestuurder’ van je eigen leven en geeft hier zelf richting aan. Psycho-educatie kan een onderdeel vormen van deze gesprekken waardoor je processen helderder worden en je handvaten aangereikt krijgt om zelf stappen te ondernemen. In de sjamanistische kosmologie is het onbewuste ‘de onderwereld’, het bewuste ‘de middenwereld’ en het transcendente de ‘bovenwereld’. Wie zijn bewuste het minste kent wordt er het meeste door beïnvloed’. Carl Jung
Trancedente counseling
Trancedente counseling
