SJABLOON
in overgave schoonheid ervaren

KORTE WORKSHOP

Leren werken met diverse bewustzijnsstaten via het assemblagepunt Tijdens deze workshop leer je werken met diverse bewustzijnsstaten. Dit doe je door middel van jouw assemblagepunt. Het assemblagepunt reguleert de biologische en emotionele toestand. Hierdoor ga je een bepaalde situatie die speelt in je leven vanuit diverse bewustzijnsstaten ervaren waardoor er diepe inzichten en heling op kan treden. Trauma in de kindertijd kan de vestiging van dit punt in een gunstige positie verhinderen. Bij psychoses is het werken met dit punt aan te bevelen. Door hiermee te werken kunnen we onze gezondheid en ons leven positief beïnvloeden. Als er zich bijvoorbeeld een crisissituatie voordoet, ga je vanuit de staat van de jaguar waarnemen en vervolgens in de staat van de slang. Vanuit de perceptie van de jaguar wordt er onderzoek gedaan naar een dreiging of alarmerende aspecten van de situatie en vanuit de slang wordt er snel en accuraat gehandeld zonder in emoties te gaan. Door gebruik te maken van de meester-punten kan men beslissen welke waarnemingsmodes men ingaat. Elk punt stimuleert een ander gedeelte van de hersenen. In deze waarnemingsstaten neemt men met alle zintuigen tegelijk waar, maar steeds richt men zich vanuit een specifiek meester-punt samen met een intentie, gerichtheid of oogmerk. De intentie is het richtingsgevende licht van onze wezenskern. Wij hebben met zijn allen een realiteit gecreëerd. Pas als je op alle lagen coherentie bereikt kunnen wij onze toekomst veranderen. Als het denken, het hart en het handelen op één lijn komen te liggen kunnen we onze toekomt veranderen. Uiteindelijk is het hart de basis en het centrum van alle waarneming. Elke waarneming houdt immers een relatie in en het hart is het ervaringgebied van de mens waar hij zich mee verbindt. De sjamaan gaat daarom het pad van het hart. Meenemen: eventueel eigen mesa, stenen, kristallen of kristallen schedels of krachtvoorwerpen
Werken met assamblagepoint workshop
workshop
Werken met assamblagepoint