SJABLOON
in overgave schoonheid ervaren

KORTE WORKSHOP

Eerherstel en betoon aan het Goddelijke vrouwelijke in de uiterlijke en innerlijke wereld. Spirituele reiniging door onderdompeling in de oer-bron van het vrouwelijke principe. De aanwezige zielen krijgen te horen over hun lotsbestemming en hun levenskeuze voor een nieuwe levensloop op aarde. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het nieuwe leven en de keuzes die je maakt. Door deze overgave zal het vrouwelijke door het mannelijke gedragen worden.
De vrouwelijke drie-eenheid
De vrouwelijke drie-eenheid