SJABLOON
in overgave schoonheid ervaren

MEERDAAGSE WORKSHOPS, TRAININGEN

Jaar
Jaartraining Inca Sjamanisme, wedergeboorte van het Zonne- kind.
Jaar
In ons allen ligt het goddelijke ´Inca zaad´besloten als dit ontwaakt zul je één worden met de Schepper en ontwaken. Dit kun je ondermeer bereiken als je drie ogen van licht Munay, het hart, Yankee, het handelen en Yatzee het denken op één lijn liggen, dan treed als vanzelf verlichting op.
Wanneer je het pad van de vier windrichtingen loopt worden deze energieën je eigen en kom je in je centrum; alles valt op haar plek en je kunt je bestemming gaan leven. Je bent afgestemd op het grotere geheel en wordt gedragen in licht, kracht en liefde. Je beseft dat ieder zijn eigen eigenheid heeft en dat mag uitdragen in deze wereld waarin we onze talenten delen en onze moeilijkheden samen dragen. Je komt thuis in jezelf en voelt je veilig op Moeder Aarde omdat je weet dat je ziel je altijd zal leiden naar jouw bestemming. Tijdens de training gaan we het Pad van de vier winden van verandering belichamen en integreren. Deze vier winden zijn de vier krachten die evolutie, groei en heling mogelijk maken en die overal inde natuur en schepping worden gereflecteerd. De vier winden staan ook wel voor 'de´vier aangezichten Gods´. Dit pad zal je een diepe heling en groei brengen dat je naar het centrum van jouw wereld brengt. Zij brengt je in contact met je innerlijk, het mysterie dat in je leeft en opent je voor de magie van het leven. Dit helende pad dat je leert leven vanuit je hart. Je gaat je geheelde staat NU leven en droomt je eigen wereld in wording. De training bestaat uit dertien dagen waarvan we in blokken van drie dagen werken. Tijdens ieder blok werken we met één windrichting. Dit blok wordt afgesloten met twee initiaties. De eerste twee blokken staan voor de mannelijke energieën en het derde en vierde blok staan voor de vrouwelijke energieën. Je zult de verandering van energie dan ook tijdens de training gaan ervaren. De dertiende dag is de dag van jou wederopstanding. Je bent na een diep bewustwordings- en transformatie proces niet meer degene die je ruim een jaar geleden was. Het is nu dan ook tijd op om op te staan en je eigen meesterschap uit te gaan dragen.
training
training
De dertiende dag vieren we een feestje en wat we daadwerkelijk gaan doen blijft nog even een verassing! Het getal dertien staat ook symbool voor een nieuwe cyclus. Tijdens ieder blok gaan we werken met drie stenen. Deze stenen neem je zelf mee op de eerste dag van het blok. We werken vooral met gewone stenen die je hebt gevonden en niet met kristallen. Het mogen stenen zijn die je al lang hebt. Bijvoorbeeld meegenomen vanuit krachtplaatsen, tempels, de bergen, bossen of de zee. Deze stenen zullen uiteindelijk jou eigen heilige mesa gaan vormen samen met de dertiende steen die je nog gaat ontvangen. Tijdens de hele training werken we met deze stenen en ga je vele helingstechnieken leren vanuit het sjamanisme. Deze technieken kun je zowel voor jezelf als voor anderen gaan gebruiken. De stenen zijn na afloop ingewijd en geïnitieerd en verbonden met de linaege van sjamanen tot 30.000 jaar terug. Het zijn dan heilige stenen die zowel verbonden zijn met jouw zelf en je eigen individuele persoonlijke processen die je hebt doorlopen als wel met het collectieve bewustzijnsveld. De kracht van deze training zit hem in het feit dat jij je eigen pad loopt. Je doet alles zelf op jouw tempo en wat op dat moment voor jou geheeld mag worden. Door de rituelen die je leert uit te gaan oefenen en de kracht van het veld dat we samen opbouwen en daarin elkaar mogen spiegelen wordt het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste bewust. Het is jouw reis en je neemt hier je eigen verantwoordelijkheid. De sjamaan bewaakt de ruimte en begeleid jou op je innerlijke reis. De onderwereld (de innerlijke wereld of onbewuste), de bovenwereld (de hemel) komen samen in de midden wereld (de wereld waar wij leven) en alles wordt één. Het pad van de Inca is een helingspad waarin je tot diepe inzichten en transformaties komt en waarbij de rituelen je in je lichaam brengen en de Initiaties je transformeren van Homo Sapiens tot Homo Luniness, We brengen de hemel op aarde, het licht en de liefde in de materie, zodat we ons innerlijk licht kunnen laten stralen in deze materiële wereld en Meesters worden over de tijdslijnen dimensies en materie. Zo kunnen we zelf onze wereld in wording kunnen gaan dromen! Hartegroet, Sylvia van Dinter
Het derde blok staat centraal rondom de windrichting van het Noorden. Bij de Inca’s staat de kolibrie hier als archetypisch symbool voor. Het wordt nu tijd om te gaan kijken naar: ‘Wie ben ik?’, we gaan patronen zichtbaar maken rondom onze belangrijkste thema’s in ons leven. Datgene waarvan we ons bewustwording kunnen we gaan veranderen. We gaan ons ego (kleine ik) ontmantelen zodat we in het ‘niets’ terecht komen. Verder gaan we al onze leraren bedanken en aan het vuur geven. Zodoende komen in ons eigen meesterschap. Dit brengt je op het pad van de Wijze waar je de zelfoverstijgende kracht belichaamt en je thuis komt in het diepst van je wezen, je ziel. Je leert net zoals de kolibrie drinken van de nectar van het leven.
Het vierde blok staat centraal rondom de windrichting van het Oosten. Bij de Inca’s staat de Condor hier als archetypisch symbool voor. Tijdens dit bok wordt de rode draad van het afgelopen jaar zichtbaar. Tijdens deze richting gaan we met onze vluchtroutes, emoties en overtuigingen die je daaromtrent ontwikkelt hebt werken en ga je tenslotte als 'de Condor Ziener', het grote geheel zien. We gaan vanuit een hoger perspectief keuzes maken en onze bestemming zal zich gaan ontvouwen. Je belichaamt het pad van de Ziener, de integrerende en omvattende kracht die je ziel laat versmelten met het collectieve Hart.
Het eerste blok staat centraal rondom de windrichting van het zuiden. Bij de Inca’s staat de slang hier als archetypisch symbool voor. In dit blok gaan we vooral werken aan de thema’s die je ‘nu’ op dit moment tegen komt in jouw leven. Wat je op dit moment belemmert en het meeste tegenhoud in jouw leven om te manifesteren wat je werkelijk wil. Op het pad van de Heler belichaam je de verbindende kracht van het universum, de Liefde als Kracht, welke alles in de schepping met elkaar verbind. Je gaat als de slang jouw oude huid afgooien.
De sjamaan kan uit de tijd stappen en zijn eigen bestemming volgen. DNA is het karma van jezelf en je voorouders, RNA wordt geactiveerd als je uit de droom bent ontwaakt en je bestemming gaat dromen. Samen dromen wij dan de geheelde staat van de wereld in wording. We veranderen onze perceptie en de wereld om ons heen.
Het tweede blok staat centraal rondom de windrichting van het westen. Bij de Inca’s staat de jaguar hier als archetypisch symbool voor. Tijdens dit blok werken we vooral aan onze voorouderlijke lijnen. Via onze voorouders worden oude patronen op DNA niveau overgeleverd. Deze gaan we in ons lichtlichaam opsporen en verwijderen. Aan het einde van dit blok gaan we ‘de kleine sjamanistiche dood ervaren waardoor we als het ware sterven om ons ‘oude ík’ achter te laten voordat we naar de vrouwelijke energieën gaan. Op het pad van de Krijger belichaam je de vernieuwende of ontbindende kracht, welke alles in de schepping weer uiteen doet vallen om een nieuw evenwicht op een hoger en meer verfijnd plan mogelijk te maken.